SAL7393, Act: R°125.4-V°125.1 (232 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°125.4-V°125.1  
Act
Date: 1499-11-04

Transcription

2020-10-23 by helga peeters
Item vranck vand(er) hofstadt jan ty(m)merman beyde/
woenen(de) te libbeke jan bone jan de clerck ende/
joes geldens woenen(de) s(in)[te] pet(er)s rode in p(rese)ntia hebbe(n)/
genomen en(de) bekint genomen te hebben(e) ind(ivisim) van joese/
gheerst als p(ro)cur(eur) m(ijns) he(re)n en(de) des godsh(uys) van p(er)cke de/
groote thiende van sinte pet(er)s rode den selven godsh(uys)/
toebehoiren(de) Te houden en(de) te hebben van s(in)[t] jansmesse/
lestleden een jair lanck om en(de) voe(r) lxxx mudden/
rogs en(de) lxxx mudden even(en) cuiusl(ibe)t grani boni et/
pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na bene p(re)pa(ra)ti alsulk(en) greyn/
als vand(er) selver thiend(en) come(n) sal s(in)[te] andriesmesse/
ap(oste)ls te betalen(e) en(de) te p(er)cke opten spyker te leve(re)n/
Ende om ende voe(r) de so(m)me van twintich rinsguld(en)/
te xx st(uvers) tstuc iii pl(a)c(ken) pro st(ufero) te paessche(n) naistcomen(de)/
te betalen(e) alse voe(r) tstroe en(de) hoy alsmen gewoenlijc
//
es te leve(re)n quolibet ass(ecu)[tu(m)] It(em) de voirs(creven) thiendeners/
sullen den p(er)soen van rode betalen van pachte/
en(de) thienden op afslach vand(er) voirs(creven) so(m)men xvi/
mudden rogs en(de) xii mudden even(en) ende desgelicx/
sullen zij oick betalen den selven p(er)soen alle/
rechten die hij gewoenlijck es geweest te /
hebben(e) en(de) van outs gehadt heeft sonder afcortte(n)/
van des voirs(creven) steet et duo p(ri)mi reliquos de una/
quarta p(ar)te et r(e)liqui tres eosd(em) duos p(ri)mos de/
r(e)liquis t(ri)b(us) quart(ibus) p(ar)tib(us) Ende alle dese vorw(er)den/
cor(am) blanck(art) rosme(re) nove(m)br(is) quarta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byMi-Je Van Gils
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt