SAL7393, Act: R°128.4-V°128.1 (238 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°128.4-V°128.1  
Act
Date: 1499-11-05

Transcription

2019-03-13 by helga peeters
Want arnold(us) van vroenhoven als p(ro)cur(eur) vr(ouwen) katlijnen/
van oppendorp weduwe he(re)n jans wijlen van bloys ridders
//
geleydt zijnde nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve joes smeyers soe wair die gelegen/
zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aenden meye(r)/
van corttelke oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve/
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven)/
joese dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck/
voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden/
oft hij hem d(air) tegen hadde willen oppone(re)n Aldair/
hij op heden als ten daige van rechte d(air) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wegen/
den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts/
versueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er)/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken/
heeft bij rappoirte baud(ewijns) bellens des(er) stadt bode/
tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van sijne(n) beleyde scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
nove(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt