SAL7393, Act: R°129.2 (240 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°129.2  
Act
Date: 1499-11-05

Transcription

2019-03-13 by helga peeters
Want robb(eer)t sone jehans de bastart van wave(r)/
geleidt zijnde nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans mana(n)dijse/
soe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt/
gescr(even) aenden meye(r) van wave(r) oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
de selve goede behoirlijck heeft doen leve(re)n en(de) den selve(n)/
ja(n)ne en(de) ande(re) dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde/
banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen bescheid(en)/
oft zij hen d(air) tegen hadden wille(n) oppone(re)n ald(air) zij op/
heden als ten dage van rechte d(air) toe dienen(de) niet geco(m)p(ar)eert/
en zijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidd(en)/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de/
scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijck)/
gebleken heeft bij rappoirte baudewijns bellens des(er) stadt/
bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen hebben/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scep(enen)/
datmen den selven geleidden vand(en) voirs(creven) goeden/
houden soude inde macht van zijne(n) beleide scep(enen)/
brieven ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno nove(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt