SAL7393, Act: R°162.4-V°162.1 (297 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°162.4-V°162.1  
Act
Date: 1499-12-02

Transcription

2019-05-04 by helga peeters
Item jan vanden kerchove sone wijle(n) ghijsbrechts/
woenen(de) te rillair en(de) denijs theeus woenen(de) ter zoert/
onder sichen(en) hebben geloeft ind(ivisim) geleyne thielens dat/
zij tusschen dit en(de) sinxen(en) naistc(omende) desselfs geleyns/
stuck lants te langdorp gelegen houden(de) omtrint
//
een dach(mael) op ding(er)velt lossen sullen en(de) ontlasten/
allessins van alsulken twee halst(er) rogs erffelijc als/
den heylige(n) geest van herssele d(air) op heeft en(de) houden(de)/
es alsoe dat de selve goede ende onderpande d(air) af/
allessins los ende ontslage(n) sullen sijn cor(am) zedele(re) hubr(echt)/
dece(m)br(is) s(e)c(un)da
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt