SAL7393, Act: R°181.2 (340 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°181.2  
Act
Date: 1499-12-14

Transcription

2019-07-27 by helga peeters
Item goirt houder/
scellinck als p(ro)cur(eur) she(re)n van/
ijselsteyn heeft ontslagen oft geco(n)senteert ontslage(n)/
te zijne inde banc alh(ier) alsulk(en) goede toebeh(oirende) ja(n)ne/
dorekens als borge willems zijns brued(er)s poirters/
van loeven(en) als de selve hee(re) van ysselsteyn/
oft zijn offic(ie)r tot woenssel in kempelant beslage(n)/
hadde voir alsulk(en) borchtochten als de selve hee(re)/
oft zijn offic(ie)r seggen wouden den voirs(creven) borge voir/
willem(me) zijne(n) brued(er) poirt(er) voirs(creven) belast te zijne/
ende heeft voirt de voirs(creven) goirt inde(n) name/
als voe(r) navolgen(de) der scepen(en) vo(n)niss(en) alhier/
dach genomen om te doen blijken genoech zijnde/
den rechte dat alsulken rastame(n)t(e) als zij/
op jans desselfs willems brued(er) goede voirs(creven)/
met rechte ald(air) hadden doen leggen voe(r) dactie/
en(de) toeseggen totten selven willem(me) dorekens/
en(de) soe totten voirs(creven) ja(n)ne zijne(n) brued(er) als zijne(n)/
borge en(de) zijn goede te seggen soud(en) moegen/
hebben afgedaen en(de) quijtgescouwen hebben/
Ende dit tussche(n) dit ende des yerste donderd(aigs)/
nae derthie(n)messe naistc(omende) In scampno p(rese)ntib(us) o(mn)ib(us)/
scab(inis) dempto cav(er)chon decembr(is) xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt