SAL7393, Act: R°197.2 (359 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°197.2  
Act
Date: 1499-12-28

Transcription

2019-08-19 by helga peeters
Item liebrecht de mota wynne m(ijns) he(re)n van chantrain in/
sijne(n) hove van janshoven in p(rese)ntia heeft geloeft mijne(n)/
hee(re) van chantrain voirs(creven) uuyt saken vand(en) selven hove/
en(de) den goede(n) en(de) thiend(en) landen en(de) beempden d(air)toe hoe(re)nde/
die hij eene(n) t(er)mijn van zesse ja(r)en lanck due(re)nde/
noch houden(de) es due(re)nde en(de) ingaen(de) van s(in)[te] andr(ies) lestleden/
den selven t(er)mijn jairlijcx te betalen ten selve(n) s(in)t/
andriesmesse de so(m)me van tachtentich rinsgulden(en)/
te xx stuv(er)s tstuck quol(ibet) ass(ecu)[tu(m)] Ende noch d(air)enboven/
jairlijcx acht hamele te meye en(de) drie vette vercken(en)/
tald(er)heyligemesse jairlijcx en(de) xxiiii mudd(en) cor(ens) maten/
van s(in)truden tons(er) liev(er) vr(ouwe) dage liechtmesse quol(ibe)t/
ass(ecu)[tu(m)] It(em) h(ier)enboven uut sak(en) vand(en) thienden boven alle/
laste(n) los en(de) vry noch leve(re)n m(ijn) hee(re) voirs(creven) de so(m)me van/
achtentwintich r(ins)g(ulden) ten prijse voirs(creven) half tons(er) vr(ouwen)/
liechtmesse en(de) half ascentionis d(omi)ni al op alle de vorw(er)d(en) en(de)/
(con)ditien inde pechti(n)g(en) br(ieven) die de selve wy(n)ne van m(ijn) hee(re) houden(de) is des(er)/
aengaen(de) begrepen quol(ibe)t ende alle dese vorw(er)d(en) cor(am) zedele(re) rosme(re) dec(embris)/
xxviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt