SAL7393, Act: R°199.2-V°199.1 (362 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°199.2-V°199.1  
Act
Date: 1500-01-03

Transcription

2019-08-20 by helga peeters
Item joh(ann)es van bakele sone wijlen henricx woenen(de)/
nu t(er)tijt tassche heeft geloeft arnde stas tot behoef goesse(n)s/
mosse poirt(er)s der stad van diest ende dat van wege(n)/
jans alarts te lossen en(de) af te quijte(n) met vollen pachte/
tussche(n) dit en(de) den vierden dach septe(m)br(is) naistc(omende) oft o(m)be/
grepen bynnen xv daigen d(air)nae xxiii stuv(er)s en(de) een/
pl(a)c(ke) den pe(n)ni(n)ck xvi erffelijc vand(en) twee rinsguld(en)/
erff(elijc) die jan alarts geloefde voir scepen(en) van loeven(en)/
opden vierden dach septembr(is) a(n)no xcvii den erfgenamen/
henricx wijlen van bakele af te nemen aen meeste(re)n/
reyme(re) cleerhage vanden thien rinsg(ulden) lijfpen(sien) inder/
selv(er) geluften begrepen ende dit navolgen(de) den
//
consente desselfs meest(er)s reymers die h(ier) mede/
te vreden is soe de voirs(creven) goessen v(er)cleert ende/
den voirs(creven) joh(ann)ese geloeft en(de) toegeseet heeft cor(am)/
borch zedele(re) januarii t(er)c[ia]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Add. 1
, in de marge
LanguageNederlands

Transcription

2019-08-20 by helga peeters
goss(uinus) mosse ende/
arnt stas hebbe(n)/
geco(n)senteert dese/
gelufte gea(n)nichileert/
te wordde(n) want/
zij d(air) aff bekint hebb(en)/
vold(aen) te zijne Act(um)/
m(ar)tii xxvi ann[o]/
xv[c] stilo braban(tie)/
en(de) dit doir hande(n)/
joes va(n) roest(ere)?/
wisselers d(air)ond(er) jo/
va(n) bakele de pe(n)ni(n)g(en)/
mette(n) coste(n) d(air)op ged(aen)/
gesedt hadde/
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt