SAL7393, Act: R°200.3 (366 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°200.3  
Act
Date: 1500-01-06

Transcription

2019-08-21 by helga peeters
Allen den ghenen dat jonch(e)r godgaf vand(er) rivie(re)n/
hee(re) van here (et)c(etera) in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) he(re)n/
lambrechte van nyvele prieste(r) woenen(de) tot ned(er)linthe(r)/
alle sijn saken questien en(de) gescillen alle zijn jair/
gulden sculden chijs(en) rinte(n) pachten opcomi(n)gen en(de) v(er)vallen/
te verwa(r)en te mane(n) teyssche(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma cu(m)/
p(otes)tate sub(stituen)[di] p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) zedele(re) hubr(echts)/
januarii vi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt