SAL7393, Act: R°208.2 (381 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°208.2  
Act
Date: 1500-01-14

Transcription

2019-08-29 by helga peeters
Aen den ghenen dat jan olgher van deventher/
revoce(re)nde ende casse(re)nde mits desen alsulken/
p(ro)cu(r)atie en(de) mechtich(eit) als [henr(ick) olgher brued(er)] des voirs(creven) jans in desen d(air)af/
[de selve co(n)stituent vand(en) selve(n) henr(icken) sijne(n) brued(er) nu dactie heeft]/
tande(re)n tijden gegeven soude moegen hebbenhebben/
pliss(is) wit te diest willen(de) dat die van nu voirt/
ane crachteloes en(de) machteloes zij en(de) van onw(eer)den/
gehouden wordde in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) meeste(re)n/
willem(me) van mouwick van deventher om inden/
name van hem te manen teysschen optebue(re)n/
en(de) tontfangen alle alsulke pe(n)ni(n)gen als de stadt/
van loeven(en) den voirs(creven) constituent schuldich en(de)/
tacht(er) mach zijn van ossen ende alle questien d(air)/
uuyt spruyten(de) en(de) voirtane alle sijn ande(re) q(ue)stien/
en(de) geschillen die hij alsnu uuytstaen(de) heeft oft/
naemaels sal moegen hebben Te verwa(r)en in /
meliori forma cu(m) p(otes)tate substituen(di) promittens/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) rosme(re) hubrechts/
januarii xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt