SAL7393, Act: R°232.2 (399 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°232.2  
Act
Date: 1500-01-21

Transcription

2019-10-23 by helga peeters
Want jacop van raveschote die uuyt cracht van scep(enen)/
brieven van loeven(e) ov(er)lanck gepass(eer)t houden(de) en(de) heffen(de)/
es eene(n) rinsgulden(en) erffelijck aen en(de) op seke(re) goede/
willems de moer gelegen te wackerzeele hem met/
brieven van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van werchte(r)/
oft zijne(n) stadthoude(r) te wackerzeele alle de selve goede/
en(de) ond(er)pande behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) hubrechte/
vander h(er)bruggen dach van rechte te comp(ar)e(re)n alhier/
inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
bescheyden oft hij hem d(air)tegen hadde willen oppone(re)n/
aldair hij op heden als ten dage van rechte d(air)/
toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van sijne(n) wegen den voirs(creven) jacoppe van raveschote/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
behoirlijck gebleken heeft bij clernissen en(de) rapporte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt gesciet/
te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair de/
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) jacoppe niet en (com)p(ar)eert voe(r) den/
opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven jacoppe/
houden soude inde macht van sijne(n) scepen(en) brieve(n) en(de) leveri(n)g(en)/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in sca(m)pno/
januarii xxi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt