SAL7393, Act: R°244.5-V°244.1 (427 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°244.5-V°244.1  
Act
Date: 1500-02-06

Transcription

2019-11-18 by helga peeters
Want meest(er) goirt van hakendevel al(ia)s godevairts als/
p(ro)cur(eur) jans roelofs geleydt sijnde nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven)/
van loeven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve giel(ijs)/
scellens en(de) henr(ick) valke soe wair die gelegen zijn hem/
met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even) aend(en) meye(r) vand(er) gheeten/
oft zijne(n) stadhoude(r) te hakendevel alle de selve goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende den voirs(creven) p(er)soenen/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) van loeven(e) doen bescheyden oft zij hen d(air)tegen
//
hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn/
noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) p(ro)cur(eur) comp(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijc)/
gebleken heeft bij cleernissen des jans smeets des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewesen/
hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e)/
smeyers en(de) der scepen(en) datmen den selven geleidden/
vand(en) voirs(creven) goed(en) houden soude inde macht van/
sijne(n) beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe verre/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno februarii/
vi[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt