SAL7393, Act: R°283.2-V°283.1 (469 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°283.2-V°283.1  
Act
Date: 1500-02-27

Transcription

2020-02-09 by helga peeters
Item henrick van steyvoirt sone wijlen arnts/
woenen(de) te diest in p(rese)ntia heeft gekint en(de)/
gelijdt voir hem en(de) zijne(n) nacomelingen dat anth(onijs)/
abs(oloens) als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) g(er)trud(en) vand(er)/
lynden sijnd(er) huysvr(ouwe) hem als naiste erfgename/
van jouffr(ouwe) joha(n)nen wijlen van kersbeke gelost/
en(de) afgequeten heeft de p(er)ceelen van erff/
grontchijsen h(ier)nae bescreve(n) die de selve/
henrick als gronthee(re) heffen(de) was opde/
goede nae bescreven gelegen inde p(ro)chie van/
wiltsele yerst i cap(uyn) en(de) vijf pe(n)ni(n)g(en) loevens
//
van alsulken i cap(uyn) en(de) vi d(eniere) love(n)s als hij als/
gronthee(re) voirs(creven) heffen(de) was op een stuc lants/
gelegen gelegen opt langvelt tusschen de/
goede der erfgenamen jans wijlen willemair/
in deen sijde en(de) de goede wijlen jans van/
gheele nu scloest(er)s van s(in)[te] g(er)trud(en) te loven(e)/
t(er) ande(r) zijden Item noch eene(n) cap(uyn) en(de) vijf/
pe(n)ni(n)gen loeve(n)s van alsulken i cap(uyn) en(de) vi d(eniere)/
love(n)s als hij als gronthee(re) voirs(creven) heffen(de) was/
aen en(de) op een stuck lants gelegen opt selve/
velt voirs(creven) tusschen de goede der voirs(creven) erfgename(n)/
jans wijlen willem(air) in deen sijde coecxbloexken/
bijden wech d(air)men te borre wert gaet in/
dander zijde It(em) noch zesse cap(uyne) i hoydach en(de)/
xxxviii d(eniere) love(n)s van alsulcken vi cap(uyne) i hoydage/
en(de) xxix d(eniere) lovens als hij als gronthee(re) voirs(creven)/
heffen(de) was aen en(de) op een stuck lants geleg(en)/
tussche(n) de broecstrate en(de) doude strate voe(r) de/
poirte wijlen jans van gheele nu toebehoiren(de)/
den cloeste(r) van s(in)[te] g(er)truden Dictosq(ue) co(n)iuges/
et eoru(m) bona p(re)d(i)c(t)a de p(re)dict(is) he(re)d(itariis) ce(n)sib(us)/
ac o(mn)ib(us) arr(eragiis) exinde cessis usq(ue) in diem hodiernu(m)/
penit(us) quitan(s) et liberan(s) Promitt(ens) de cete(r)o/
null(atenus) alloqui sed semp(er) sat(isfacere) si quid et r(e)c(t)am/
p(re)sta(r)e warandia(m) erga quoscu(m)q(ue) prout cor(am) borch/
cav(er)chon febr(uarii) xxvii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt