SAL7393, Act: R°291.2-V°291.1 (485 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°291.2-V°291.1  
Act
Date: 1500-03-07

Transcription

2020-03-15 by helga peeters
Item jan vanden male metse(r) en(de) urssele sweerts/
sijn huysvr(ouwe) hebben geloeft den gemeyne(n) gebue(ren)/
vanden borreputte staen(de) inde groefstrate tusschen/
derve robeerts crabbe t(er) eend(er) zijden ende lod(ewijck)/
de voeght t(er) ande(r) zijd(en) den selven borre(n)putte/
te volmaken(e) nae inhoudt vand(en) cyrographe/
d(air)af gemaict en(de) alle de (con)ditien d(air)inne beg(re)pe(n)/
te voldoene tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] hebben voirts geloeft/
dat zij hue(r) have die lod(ewijck) de voeght in gesc(ri)fte/
heeft niet mi(n)de(re)n v(er)coepen noch ontvreemden/
en sullen voe(r) der tijt toe dat de voirs(creven) vorw(er)d(en)/
geheel(ic) voldaen sullen zijn behoud(elic) oec dat/
alsulk(er) have als zij den voirs(creven) gebue(re)n tot hue(re)r/
versekerh(eit) in handen gesedt hebben en(de) noch/
setten sullen hen ger(e)stitueert sullen wordden/
alsoe vollic als de voirs(creven) vorw(er)den voldaen/
sullen zijn Ende noch t(er)meerder sekerh(eit) vander/
geheeld(er) voldoeni(n)gen voirs(creven) hebben de voirsc(reven)/
gehuysschen bij orlofve she(re)n vand(en) gronde in tijtle/
van wettigen ond(er)pande v(er)oblig(er)t en(de) tond(er)pande/
gesedt eene(n) hof met zijnd(er) toebeh(oirten) gelegen op deen
//
zijde aende ridd(er)strate en(de) op dander zijde ae(n)den/
hoppe(r) cruyt hof ad(ri)aens vander heyden de quo/
sat(isfacere) et war(andizare) sub valo(r)e duoru(m) stufe(r)oru(m) cu(m) q(ua)rta/
p(ar)te uni(us) stuferi tamq(uam) prout Ende t(er) ander/
zijd(en) heeft lod(ewijck) de voeght inden name van/
hem en(de) vand(en) ande(re)n medegebue(re)n die sculd(ich)/
zijn te (con)t(ri)bue(re)n inde betalinge vanden voirs(creven) wercke/
de pe(n)ning(en) d(air)af soe dat v(er)dingt is inne te halen/
en(de) den gehuysschen voirs(creven) te doen volghen/
ende betalen tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) blanck(art) zedele(re)/
m(ar)tii vii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt