SAL7393, Act: R°293.2 (491 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°293.2  
Act
Date: 1500-03-09

Transcription

2020-03-15 by helga peeters
Item pet(er) le(m)mens woenen(de) te knepel heeft/
geloeft baud(ewijn) jorijs als rintm(eeste)r en(de) p(ro)cur(eur) vand(en)/
cap(it)le der nyeuwer fundatien van sinte pet(er)s te/
loeven(e) van hue(re)n thiend(en) ald(air) die pechting(en)/
te voldoene a(n)no xcix opten yerste(n) dach van febr(uarii)/
voe(r) scepen(en) alh(ier) gepasseert bij woute(re)n de witte/
sone wouters woenen(de) toerle in ald(er) formen/
en(de) manie(re)n den selve(n) scepen(en) br(ieve) spreken(de)/
es behalven dair de selve pechtinge sprect/
van l r(ins)g(ulden) s(jae)[rs] der selv(er) cap(it)len te betalen(e)/
dat hij en(de) wout(er) d(air)af voe(r) de twee leste/
ja(r)en jairlijcx niet meer gheven en sullen/
dan vijftich pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck heeft/
voirts geloeft de selve pet(er) en(de) wout(er) voirs(creven)/
met hem den voirs(creven) baud(ewijn) tot sijnd(er) maniss(en)/
borchtocht te stellen(e) voe(r) tvoldoen vand(er) voirs(creven)/
pechtingen en(de) de (con)d(iti)[en] d(air)inne begrepen cor(am)/
zedele(re) cav(er)chon m(ar)tii ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt