SAL7393, Act: R°309.2 (509 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°309.2  
Act
Date: 1500-03-16

Transcription

2020-04-22 by helga peeters
Allen dat machiel beeze ende marie bloys zijn/
huysvr(ouwe) woenen(de) te spiers int lant van namen/
in p(rese)ncia hebbe(n) geconst(itueert) machiele crauwel woenen(de)/
te thielt alle hue(r) sak(en) questien en(de) geschillen/
te verwaren in mel(iori) forma Ende voert alle hue(r)/
erfelijcke goeden chijsen rinte(n) pachte(n) rechte(n) die zij/
alsnu hebbe(n) te thielt voirs(creven) te thiene(n) oft elswair/
oft naemaels hebbe(n) oft v(er)crige(n) zullen moege(n) oft vallen/
mochte(n) dair oft d(air)omtri(n)t taenveerden te houden te/
hantplichte(n) te v(er)coope(n) en(de) ten hoochsten te bringen de/
pe(n)ni(n)gen d(air)af comen(de) op te bue(re)n en(de) tontfangen gued(inge)/
ende vestich(eit) ende alle solempniteite(n) van rechte d(air)af/
te doene naed(er) costume(n) en(de) banck(en) rechte dair onder/
die gelegen zijn Promitt(entes) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) blanck(art) zedele(re) m(ar)tii xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt