SAL7393, Act: R°323.4-V°323.1 (538 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°323.4-V°323.1  
Act
Date: 1500-03-22

Transcription

2020-06-14 by helga peeters
Item katlijn van houwairt huysvr(ouwe) symoens prokeels/
weduwe meest(er)s arnts wijle(n) claes huers voirmans/
heeft acht(er)volgen(de) tractate tussche(n) de(n) voirs(creven) symoen(e)
//
hue(re)n man gemaict en(de) gepasseert voe(r) scepen(en) opte(n) derde(n)/
dach septembr(is) lestleden getransporteert en(de) ov(er)geg(even) en(de)/
mits des(er) transporteert en(de) gheeft over willem(me) claes hue(re)n/
zone tot behoef van he(m) ende van arnde claes zijne(n) brued(er)/
alle alsulke haeflijcke en(de) gereede goede(n) en(de) vliegen(de) erve/
van coeyen ende and(er) hande ande(re) haeflijcke goeden en(de) gereede(n)/
goeden en(de) vliegen(de) erve van coeyen ende ald(er)hande ande(re) haefl(ijcke)/
goeden hoedanich die zijn en(de) hoe die genoempt moege(n) zij(n) wesen(de)/
te lynthe(r) gelijck zij die te lynthe(r) besetten(de) es Ende desgelijcx/
alle hue(r) erfgoede(n) wair die gelege(n) zijn renu(n)cie(re)nde mits des(er)/
van huer(er) tocht en(de) allen den rechte dat zij d(air)aen soude moegen/
hebbe(n) de et sup(er) eisd(em) bonis mobilibus et usufructu ac om(n)i/
iu(r)e bonor(um) he(re)ditar(iorum) p(re)sc(ri)ptor(um) cu(m) de(bi)ta renu(n)c(iatione) mo(do) de(bi)to/
effestuca(n)do Recognoscens se nichil iur(is) amplius habe(re)/
nec retine(re) in eisd(em) cor(am) lyefkenrode zedele(re) m(ar)tii xxii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt