SAL7393, Act: R°332.3-V°332.1 (550 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°332.3-V°332.1  
Act
Date: 1500-03-31

Transcription

2020-06-29 by helga peeters
Want mathijs van thuydekem als man en(de) mo(m)boir/
m(ar)gr(ieten) vanden vaten zijns wijfs geleit zijnde nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
cracht van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den/
goeden beyde have en(de) erve wout(er)s wijlen van/
langrode soe wair die gelege(n) zijn hem met/
ja(n)ne bierain vorste(r) alle de selve goede bynne(n) des(er)/
stadt ende vrijh(eit) d(er) selv(er) gelege(n) behoirlijck heeft/
doen leve(re)n ende d(er) wed(uwen) des voirs(creven) wijlen
//
wout(er)s dach van rechte comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r)/
ende scepen(en) van loeven(e) doen bescheiden oft zij hue(r)/
d(air)tegen hadde willen allige(re)n oppone(re)n Aldair zij op/
heden als ten v(er)streken(en) daige van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n)/
de voirs(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en)/
smeyers nae dat hen behoirl(ijck) gebleke(n) heeft bij cleer/
niss(en) des voirs(creven) vorst(er)s de voirs(creven) leveri(n)ghe ende/
dach bescheidinghe geschiet te zijne gewesen hebbe(n)/
voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vande(n) voirs(creven)/
geleidd(en) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) d(er) scepen(en) datmen den selve(n) geleidden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
beleide scep(enen) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alsoe v(er)re alst/
noch voir scep(enen) come(n) es in scampno m(ar)tii/
ult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt