SAL7393, Act: R°336.2-V°336.1 (555 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°336.2-V°336.1  
Act
Date: 1500-04-02

Transcription

2020-07-17 by helga peeters
Item godgaf van dynant sone wijlen wout(er)s/
woenen(de) te lare adam van putcheys sone/
wijlen henr(icx) woenen(de) inde stat van sintruden/
ende joes g(er)sten nu t(er)tijt rintm(eeste)r m(ijns) he(re)n des goidsh(uys)/
van p(er)cke hebben gelooft ind(ivisim) he(re)n willem(me)/
gerarts p(ri)este(r) p(ri)oir tot bertreys van nu voirtane/
te betalen(e) eenen t(er)mijn van zesse ja(r)en lanck/
due(re)nde deen nae dande(r) sonder middel v(er)volgen(de)/
alle ja(r)e hondert en(de) tsestich r(ins) g(ulden) te lx pl(a)c(ken)/
tstuck en(de) te loeven(e) oft te p(er)cke te levere(n) los/
ende vry van allen laste(n) te weten(e) deen/
hellicht d(air)af te beloeken(en) paesschen ende/
dander hellicht sint jansmisse d(air)nae volgen(de)/
ende alsoe voirt van ja(r)e te ja(r)e en(de) va(n) t(er)mijne
//
te t(er)mijne den voirs(creven) t(er)mijn van zesse ja(r)en lanck/
due(re)nde quol(ibe)t ass(ecutu)m Dair af de yerste t(er)mijn van/
betaling(en) inne gaen sal te beloeken(en) paessche(n) nu/
naistcomen(de) ende dit uuyt saken van alsulken/
nemi(n)ghe van pechtinghe als h(er) arndt vand(en) huys/
proefts des goidshuys van sintruden gedaen heeft/
tegen den voirs(creven) p(ri)oer van b(er)treys voir no(ta)r(is) en(de)/
getuygen aengaen(de) den prouffijte(n) d(er) p(ri)oirscap van/
bertreys voirs(creven) met conditien in alzoe verre de/
proeft van sintruden de p(ri)oirscap van b(er)treys voirs(creven)/
can geimpetre(re)n tot zijne(n) prouffijte aen mijne(n) hee(re)/
van cluynghen en(de) ald(air) helichste(n) vader den paus/
van roomen dat in die(n) gevalle de voirs(creven)/
v(er)oblig(eer)de p(er)sone(n) niet voird(er) en zulle(n) gehouden/
zijn inde jair[lijc]sche betaling(en) vand(en) t(er)mijne/
voirs(creven) dan hondert en(de) dertich rins g(ulden) tsjaers/
ten prijse voirs(creven) en(de) anders m niet It(em) es oic/
vorweerde in alsoe v(er)re de voirs(creven) h(er) willem/
gerarts alivich wordde eer de(n) t(er)mijn voirs(creven)/
geexpireert wa(r)e dat in dien gevalle de v(er)obli/
geerde p(er)sone(n) voirs(creven) vand(en) voirs(creven) geluften/
en(de) nemi(n)gen vand(er) pechtinghe(n) voirs(creven) ongehoud(en)/
en(de) ontlast zullen zijn Ende oft oick den/
voirs(creven) veroblig(eer)de p(er)sonen bynne(n) den selve(n)/
t(er)mijne e(n)nich m(er)ckelijck hinder oft letsel gebuerde/
aende voirs(creven) pechtinghe alsoe dat he(n) de proffijte(n)/
d(air) af comen(de) niet en mochte(n) volge(n) dat in/
dien gevalle dese v(er)oblig(eer)de p(er)sone(n) voirs(creven) ongehoud(en)/
sullen zij(n) vand(en) pechtinghe(n) ende gelufte(n)/
voirs(creven) cor(am) blanck(art) roesme(re) ap(ri)lis secunda
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt