SAL7393, Act: R°337.1 (556 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°337.1  
Act
Date: 1500-03-04

Transcription

2020-07-24 by helga peeters
Item de voirs(creven) h(er) willem in deen zijde ende/
godgaf van dynant adam putcheys en(de) joes g(er)ste(n)/
in p(rese)ncia hebbe(n) in weerzijd(en) geaboleert en(de) te/
nyeute gedaen dese clausele nae bescr(even) inde/
voirs(creven) gelufte begrepe(n) te weten(e) It(em) es vorwerde/
in alsoe v(er)re de voirs(creven) h(er) willem gerarts aflivich/
wordde (et)c(etera) totte(n) ynde toe uts(upra) Ende inde(n) stat van/
dien hebben de selve p(ar)tie(n) vercleert en(de) gesedt/
de goede clausele h(ier)nae bescr(even) die zij malcande(re)n/
in weerd(en) zijd(en) gelooft hebbe(n) tacht(er)volgen(e) ende/
te voldoene Te weten(e) es vorweerde in alsoe/
verre de voirs(creven) h(er) willem gerarts aflivich wordde/
eer den t(er)mijn voir(creven) geexpireert wa(r)e dat in dien/
gevalle de v(er)oblig(er)de p(er)sone(n) voirs(creven) vand(en) voirs(creven)/
gelufte(n) als vanden t(er)mijne(n) nae die aflivich(eit) desselfs/
he(re)n verschinen(de) ongehouden en(de) ongelast zullen/
zijn Ende oft oick den voirs(creven) veroblig(er)de p(er)sone(n)/
bynne(n) den selve(n) t(er)mijne e(n)nich m(er)kelijck hynder/
oft letsel gebuerde aende voirs(creven) pe(n)ni(n)gen bijd(en)/
adv(er)sar(ius) guydove de salnies alsoe dat he(n) ind(en)/
name desselfs he(re)n proeft voirs(creven) die prouffijte(n)/
d(air)af comen(de) niet en mochte(n) volgen Dat in dien/
gevalle dese v(er)oblig(er)de p(er)sone(n) voirs(creven) ongehoud(en)/
zullen zij(n) vand(en) pe(n)ni(n)g(en) en(de) gelufte(n) voirs(creven)/
bliven(de) and(er)ssins der voirs(creven) geluften van machte/
ende weerden cor(am) buets(ele) baets m(ar)tii quarta/
a(nn)[o] xv[c]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt