SAL7393, Act: R°338.1 (559 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°338.1  
Act
Date: 1500-04-03

Transcription

2020-07-24 by helga peeters
Opde geport voe(r) den raide vand(er) stadt/
tusschen janne van bullestrate(n) raymake(r) ald(air) ontbode(n)/
hebben(de) goirde rogge t(er) eende(re) en(de) den selve(n) goirde/
ter ande(re) aldair jan hem heyste te dafleggen oft tver/
ond(er)panden met vollen pachte van xx mol(evate) rocx/
erfelijck die jan van bullestrate(n) gecocht hadde/
tegen janne lambrechts zwag(er) desselfs goirts/
ende die de selve goirt te he(m)werts genome(n) hadde/
te betalen(e) met xxii(½) r(ins) gul(den) en(de) met volle(n) pachte/
oft loflijck te besetten genoech zijnde nae recht/
d(air)af hij beg(er)de voldaen te zijne inde(n) eene(n) oft/
inden ande(re)n en(de) d(air)tegen goirt genoech beki(n)nen(de)/
de vorweerde alsulck te zijne dat hij d(air)af/
den last drag(en) moeste mair en meynde ind(en)/
pachte(n) van dien niet gehouden te zijne met meer/
woird(en) in wed(er)zijd(en) es duytsprake vand(er)/
stadt dat de selve goirt nae de kynnisse bij/
hem gedaen gehouden soude zijn den selven/
janne van bullestraten te voldoen(e) de selve/
xxii(½) r(ins) g(ulden) met oick den pacht d(air)af verschene(n)/
oft dat hij he(m) die loflijck nae d(er) stat recht/
besitten sal op goede ond(er)pande navolgen(de) den/
ouden br(ieven) d(air)af zijnde in cons(ilio) op(idi) p(rese)ntibus tymple/
sub(stitu)to buets(ele) burg(imagistris) lyefk(enrode) scab(inus) et aliis de/
cons(ilio) ap(ri)lis iii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt