SAL7393, Act: R°339.2 (561 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°339.2  
Act
Date: 1500-04-04

Transcription

2020-07-24 by helga peeters
Allen den ghenen dat marie vand(er) poerten/
docht(er) wijlen liebrechts vand(er) porte(n) huysvr(ouwe)/
arnts sroosen ons(er) ingeseten(e) poirte(r) in p(rese)ncia/
heeft geconst(itueert) den selve(n) arnde hue(re)n man om/
van hare(n)twegen en(de) in hae(r) name taenveerd(en)/
alle alsulk(en) versterffeniss(en) en(de) successie oft/
makinghe van testame(n)te alse d(er) selv(er) marie/
gemaict toecome(n) oft verschene(n) es bij en(de) nae/
de doot en(de) aflivich(eit) ka(tli)nen vand(er) poerten zust(er)/
als zij leefde d(er) voirs(creven) marie ind(er) stat van/
middelborch en(de) d(air) omtri(n)t het zij van erfhuys(en)/
erfgoed(en) rinte(n) oft ande(re)n haeflijck(en) goed(en)/
en(de) sculd(en) hoedanich die wesen moege(n) Ende/
tot zijne(n) vryen eygen wille te bekee(re)n met/
v(er)coope v(er)thijd(en) en(de) and(er)ssins Ende den coop(er)/
oft coop(er)s vanden selve(n) erfgoed(en) d(air) inne voe(r)/
wet van middelborch behoirl(ijc) te goed(en) met/
alle behoirl(ijcken) solempniteite(n) en(de) usantie van/
rechte d(er) selv(er) stadt en(de) oick in hue(re)n name/
en(de) van hae(re)n tweg(en) alle gelufte van genoech/
doen en(de) wairscape te doene promitt(ens) rat(um)/
cor(am) blanck(art) cav(er)chon ap(ri)lis iiii[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt