SAL7393, Act: R°357.3-V°357.1 (596 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°357.3-V°357.1  
Act
Date: 1500-04-30

Transcription

2020-09-17 by helga peeters
Allen dat meest(er) lenart vanden zande p(ri)este(r)/
jan de naen en(de) jouffr(ouwe) katlijne coleneers wed(uwe) jans/
wijlen wille(m)s cu(m) tuto(r)e in p(rese)ncia hebben geconst(itueert)/
jorijse hubrechts clase van heyst ja(n)ne van/
udekem voirspreke willem(me) van leefd(ale) en(de) he(n)r(icke)/
van raveschote alle huer saken q(ue)stie(n) en(de) geschille(n)/
die zij alsnu tsame(n) uuytstaende hebbe(n) oft naemaels
//
hebben sullen moegen voir alle gerichte(n) gheestel(ijck) en(de)/
weerlijck in aenlegg(er)s oft verweed(er)s stadt tegen/
wien dat zij ende voirt de voirs(creven) jan de naen/
en(de) jouffr(ouwe) katlijn coleners den voirs(creven) jorijse hubr(echts)/
alle huers selfs saken die zij beyde ts(amen) oft/
bezu(n)d(er)t oft naemaels hebben zullen moege(n)/
alle hue(r) jairguld(en) (et)c(etera) te verwaren te mane(n)/
teyssche(n) (et)c(etera) in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di]/
quoad georgiu(m) hubr(echts) du(m)taxat promitt(entes)/
rat(um) mo(do) p(ro)misso d(i)c(t)o m(a)g(ist)ro leonardo renu(n)c(ians)/
salvo iusto calculo cor(am) borch zedele(re) ap(ri)lis/
ult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt