SAL7393, Act: R°362.1 (605 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°362.1  
Act
Date: 1500-05-06

Transcription

2020-09-25 by helga peeters
Vand(er) questien gecome(n) bijd(en) raide vand(er) stadt/
tusschen pete(re)n vand(en) berghe ter eende(re) en(de) henr(icke)/
moeleman ter ande(re) als van xvii r(ins) gul(den) oft/
d(air)omtri(n)t ter goed(er) rekeni(n)g(en) dair inne de voirs(creven)/
henr(icke) moeleman te hemwerts gehouden es uuyt/
crachte van seke(re) vo(n)niss(en) bijd(en) scepen(en) t(er) maniss(en)/
smeyers voirts uuytgewes(en) staende geregistreert/
opde middel came(r) heeft de selve pet(er) beg(er)t ende/
v(er)socht betalinghe en(de) uuytreyckinghe acht(er)volgen(de)/
den gewijsd(en) en(de) de voirs(ceven) henr(icke) zijne(n) staet en(de)/
gelegenth(eit) te kynne(n) geven(de) heeft beg(er)t zeke(re) t(er)mijne(n)/
bynne(n) den welk(en) hij de selve so(m)me vuechlijck/
soude moegen betalen Ende nae div(er)se woirden/
en(de) reden(en) in dien bij p(ar)tien verhaelt es uut(er)lijck/
uuytgesproken en(de) get(er)mineert dat de voirs(creven) he(n)r(ick)/
bynne(n) xiiii nachten naistcomen(de) den voirs(creven) pete(re)n/
betalen sal zeven rinsg(ulden) te weten(e) alle acht/
daigen iii(½) r(ins)g(ulden) quol(ibe)t ass(ecutu)m Ende tsurplus tott(er)/
so(m)men voirs(creven) sal henr(ick) voirs(creven) sculdich zijn te/
bet(alen) half ts(in)[t] jansmisse en(de) half te loeven(en) kermisse/
beide naistcomen(de) met cond(itien) soe v(er)re hij e(n)nighe/
vanden voirs(creven) t(er)mijne(n) deen den ande(re) liet v(er)reycke(n)/
dat al gevalle(n) sal zijn en(de) dat de voirs(creven) pet(er) in/
dien gevalle met zijne(n) gewijsd(en) vo(n)niss(en) voirs(creven)/
oft and(er)ssins nae des(er) stadt recht op he(m) en(de)/
op zijn goede sal moegen v(er)halen sond(er) voirder/
uuytstel in dien te hebben(e) act(um) in cons(ili)[o]/
op(idi) p(rese)ntibus py(n)nock buets(ele) burg(imagstr)[is] et aliis/
cons(iliarii) maii vi[ta]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt