SAL7393, Act: R°370.2-V°370.1 (616 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°370.2-V°370.1  
Act
Date: 1500-05-11

Transcription

2020-10-07 by helga peeters
Item gielis de vos sone wijle(n) gielis in p(rese)ntia heeft genome(n)/
en(de) bekint genome(n) te hebben(e) tegen henr(icke) wijte(n) als p(ro)cur(eur)/
des goidsh(uys) van p(er)cke de vosterie alh(ier) den selven/
goidsh(uys) toebehoe(re)nde te houde(n) en(de) te hebben van/
p(ri)ma maii lestleden eene(n) t(er)mijn van drie ja(r)en lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) sond(er) middel v(er)volgen(de) elcx/
jairs dae(re)nbinne(n) om en(de) voe(r) achthien rinsg(ulden) te xx/
stuv(er)s tstuck alle ja(r)e opden ierste(n) dach van mey/
te bet(alen) den vors(creven) goidsh(uyse) den t(er)mijn vors(creven) due(re)nde/
quol(ibe)t ass(ecutu)[m] met conditie(n) oft de vors(creven) gielis mesdade/
in sijn officie vors(creven) alsoe dat hij de roeye moiste/
ned(er)leggen en(de) and(er)ss(ins) dat in die(n) gevalle tgoidsh(uys)
//
vors(creven) hem d(air)om gheen cortsel en zal derve(n) doe(n) mair/
dat m(ijn) hee(re) aengaet dat hij d(air)aff niet hebbe(n) en zal/
ten wa(r)e dat p(ar)tie(n) gielijsen betailde(n) Ende h(ier)voe(r)/
sijn borge(n) desselfs gielis jan opde porte en(de) gelde(n)/
opde poerte gebruede(re)n quos ipse egidius p(ro)misit/
indempn(es) r(e)leva(r)e cor(am) borch hubrechts maii xi[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt