SAL7393, Act: R°379.3-R°380.1 (626 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°379.3-R°380.1  
Act
Date: 1500-05-18

Transcription

2020-10-25 by helga peeters
Nae dien jan roelofs de jonghe inde banck voe(r)/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) te kynne(n) heeft gegeve(n)/
hoe hij met drie behorlijke rastame(n)te gevolght/
hadde op eene(n) tabbart toebehoe(re)nde den hee(re) van
//
bout(er)shem ende dat voe(r) seke(re) scat schult d(air) inne/
deselve hee(re) te he(m)w(er)ts gehoude(n) was van wijne/
en(de) and(er)ssins t(er) so(m)me van iiii rinsg(ulden) sond(er) co(m)me(r)/
he(m) r(e)fere(re)nde totten vorste(r) ae(n)gaen(de) den drie/
rastame(n)t(en) gedaen en(de) oick tot janne smeets/
bode als dat hij des(er) stadt br(ieven) d(air)mede de/
vors(creven) procedue(re)n den vors(creven) hee(re) van bout(er)shem/
en(de) sijne(n) toesienders gecu(n)dicht was ten ynde/
dat hij en(de) zij dat hadd(en) met rechte moghe(n)/
comen v(er)antw(er)den aldair deselve noch p(ro)cur(eur)/
als op heden ten daige dienen(de) niet en com/
p(ar)eerd(e) de vors(creven) jan recht voirt v(er)sueken(de)/
es gewesen bijd(en) scepen(en) t(er) manissen des meyers/
dat zij beg(er)den den dienae(re) en(de) bode tae(n)hoe(re)n/
en(de) dae(re)ntinden recht ende nae dat jan/
zedele(re) vorste(r) zijn behorlijke cleernisse vand(en)/
vors(creven) rastame(n)t(en) behorlijck gesciet te zijne/
gedaen heeft en(de) oick de vors(creven) jan smeets/
bode dat hij den vors(creven) gedragen hadde hebbe(n)/
vorts de vors(creven) scepen(en) nae v(er)sueck van p(ar)tien/
t(er) manissen des meyers dat de vors(creven) jan sijn/
scult soude clee(re)n bij eede en(de) dae(re)ntinde(n) recht/
dwelck acht(er)volgen(de) den vors(creven) vo(n)nisse de vors(creven)/
jan gedaen heeft opde vors(creven) iiii rinsg(ulden) sond(er)
//
cost ende co(m)me(r) versueken(de) alnoch de voirs(creven)/
jan hoe hij tot zijne(n) vors(creven) gebreken soude moge(n)/
gerake(n) Es t(er) manissen des meyers bijd(en) scep(enen) uut(er)/
lijke(n) gewesen dat deselve jan sijn vors(creven) geverificeerde/
scult aende vors(creven) geresteerde goed(en) verhale(n) sal/
overter yet dat hijt wed(er)kee(re)n sal en(de) gebrect/
dair yet dat hij vorts vare(n) sal met rechte/
in scampno maii xviii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt