SAL7393, Act: R°380.2 (627 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°380.2  
Act
Date: 1500-05-19

Transcription

2020-10-25 by helga peeters
Allen den ghene(n) dat cleme(n)tie wed(uw)[e] jans wijle(n)/
coesmans wijng(ar)dersse cum tuto(r)e in p(rese)ntia heeft geco(n)st(itueert)/
laureyse van thien(en) briede(r) inde nootscale he(n)r(icke)/
van raveschote jacoppe witteman willem(me) van/
leefd(ale) aut alle hue(r) sake(n) te v(er)wa(r)en in/
mel(iori) for(ma) promitt(ens) rat(um) calvo iusto calculo/
cor(am) borch hubrechts maii xix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt