SAL7393, Act: R°390.3-V°390.1 (637 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°390.3-V°390.1  
Act
Date: 1500-05-23

Transcription

2020-11-20 by helga peeters
Allen den ghene(n) dat h(er) amelrijck vand(er) velde/
p(rie)ste(r) in p(rese)ntia heeft geconst(itueert) joh(ann)ese ducx rintm(eeste)r
//
van thiene(n) lambrechte coecx cock int co(n)ve(n)t vand(en)/
mi(n)d(er)bruede(re)n te thiene(n) reyne(re)n block oudecleer/
coope(r) janne van thiene(n) gheelghiete(r) beyde wonen(de)/
te bruessele meeste(re)n janne van loemele meeste(re)n/
ghijsbrechte waddinck willem(me) van leefdale joh(ann)ese/
de flesse(re) bastijne nouwens scrij(n)make(r) scrij(n)make(r)/
janne bet(er)mans gerard(e) de thymo willem(me) neve(n)s/
en(de) godefrid(e) he(nri)[ci] aut alle zijn sake(n) alle/
zijn jarguld(en) te verwa(r)en in mel(iori) for(ma) promitt(ens)/
rat(um) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am) borch/
blanckart maii xxiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt