SAL7393, Act: R°404.1 (657 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°404.1  
Act
Date: 1500-06-06

Transcription

2020-12-12 by helga peeters
Allen den ghenen doen condt dat lijsbeth vanden/
broecke beghijne inden beghijnhove te loven(e) cu(m) tuto(r)e/
heeft voir al gerevoceert alle alsulke(n) p(ro)cu(r)atien ende/
mechtichheide(n) als zij voir dese(n) dach gegeven heeft/
enigen p(er)soenen wie die zijn oft voir wat gerichte/
dat geschiet mach wesen geestel(ijck) oft weerl(ijck) bute(n) oft/
bynnen lants willende ende verclae(re)nde die voirtane/
nul ende van onweerde(n) te wesen Ende heeft voirt/
geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt/
gegeven janne va(n) balen henr(icke) van ravescote rob(eer)de/
loenijs jacoppe wittemans aut alle hue(r) saken/
te verwa(r)en te bedingen te wi(n)nen te v(er)liese(n) (et)c(etera) in/
meliori forma componen(di) quitan(ciam) dan(di) cete(r)aq(ue)/
p(ro)mittens rat(um) salvo iusto calculo cor(am) borch cav(er)chon/
junii sexta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-13 by Xavier Delacourt