SAL7393, Akte: R°51.4-V°51.1 (91 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°51.4-V°51.1  
Act
Datum: 1499-08-17

Transcriptie

2018-12-15 door helga peeters
Item jan drabbe doude ende henr(ick) yden weert/
inden horen opde groeve beyde ingeseten(en) van/
des(er) stadt in p(rese)ntia hebbe(n) ald(air) huers goets/
moets wille(n) en(de) ombedwongen d(air) voe(r) v(er)antw(er)t/
ende gesproken t(er) instan(cien) en(de) beg(er)ten desselfs meest(er)/
joes couckeroul als p(ro)cur(eur) he(re)n mathijs gruwels/
in gevalle datme(n) bevonde dat jan de hertoghe/
meye(r) van cumptich met goed(er) saken geoccupeert
//
in rastame(n)te gedaen en(de) beslagen hadde alsulken/
pe(n)ni(n)g(en) van vijftich rins g(ulden) als reyne(re) camp(er)noels/
met sijne(n) adhe(re)nten tande(re)n tijden voe(r) scepen(en) van/
loeven(en) en(de) met scepen(en) br(ieven) van loeven(en) geloeft hadde/
willem(me) p(ate)r n(oste)r die de selve meye(r) uuyt (con)fiscatie(n)/
van woeke(re) meynt te app(re)he(re)nde(re)n en(de) dat den/
selve(n) meye(r) die (con)fiscatie tot behoef ons genad(ichs)/
he(re)n aengewesen wordde dat zij vand(en) selven/
vijftich rins gulden(en) instaen souden en(de) in dien/
gevalle voldoen en(de) restitue(re)n als vereycte schout/
ende jan drabbe de jonghe sone des voirs(creven) jans/
heeft geloeft den voirs(creven) sijne(n) vad(er) en(de) henr(ick) yden/
costeloes en(de) scadeloes tontheffen(e) cor(am) rosme(er) cav(er)chon/
augusti xvii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt