SAL7393, Act: R°52.2 (93 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°52.2  
Act
Date: 1499-08-17

Transcription

2018-12-16 by helga peeters
Allen den genen dat h(er) jan de ponte prieste(r)/
nu t(er)tijt capellaen van sinte pet(er)s te loeven(en) in/
p(rese)ntia heeft geconst(itueert) meeste(re)n janne ambrusas/
canonick van s(in)[t] jacops op de biest he(re)n ja(n)ne/
van noete(re)n capellaen der kercken van sinte/
pet(er)s te loeven(en) joh(ann)ese egnoy en(de) willem(me) van/
leefd(ale) aut Allen sijn saken te verwae(re)n in/
meliori forma promtt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo/
iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt