SAL7393, Akte: R°54.2-V°54.1 (100 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°54.2-V°54.1  
Act
Datum: 1499-08-23

Transcriptie

2018-12-18 door helga peeters
Nae dien seke(re) questie(n) ende gescillen geresen zijn/
en(de) geport tussche(n) he(re)n janne pynnock ridde(r) nut(er) tijt/
borg(er)meest(er) der stadt van loeven(en) t(er) eende(re) ende den/
he(re)n deken(en) en(de) cap(it)len van sinte pet(er)s te loeven(en) comp(ar)/
e(re)nde vand(en) selve(n) he(re)n wegen hee(re) en(de) meester/
peet(er) van cav(er)chon prieste(r) t(er) ander zijde alse van/
seke(re)n muere(n) en(de) ande(re) questien die zij met malca(n)de(re)n/
uuytstaende hadd(en) t(er) causen van huer(er) beyder/
erve(n) bij een comen(de) te weten(e) thuys geheeten de/
duyne den voirs(creven) he(re)n janne toebehoiren(de) ende/
derve geheete(n) den sloetel die vand(en) cap(it)len toebeh(orende)/
sijn de selve p(ar)tien vand(en) selven hue(re)n gescille(n)/
in dien verleken bijd(er) stadt gesworen(en) meesters/
nae dat zij de selve p(ar)tien en(de) hue(r) bescheet/
int lange gehoirt hebben bij manie(re)n van uuyt/
sprake bijd(en) selven stadtmeeste(re)n gedaen inder/
manie(re)n hier nae volgen(de) Ende yerst dat de/
voirs(creven) twee p(ar)tien voe(r) hen ende hue(re)n nac(omelingen)/
den gevel muer te gelijcken rechte maken en(de)/
gebruycken sullen totter [tweester] stagien hooghe en(de) alsoe/
voirtane moten onderhouden Ende vand(er) selv(er)/
ii[ter] stagien opwerts tott(er) cruyne(n) vand(en) dake sullen/
insgelijcx de selve twee p(ar)tien te gelijcke(n) laste
//
de ghevelwant oft muer moten doen maken en(de)/
moten ond(er)houden als voe(r) ende de steenen die/
vand(en) selven ghevelmuer comen zijn en(de) thout/
sullen zij die te gelijcker hant d(air)aen te baten/
laten comen Ende vand(en) muere(n) staende in w(er)sijd(en)/
vanden selven ghevelmuere bij en(de) aen derve/
voirs(creven) sullen de p(ar)tien elck de(n) zijne(n) besorgen/
en(de) doen maken alsoe zij die(n) ond(er)houd(en) wille(n)/
ende datt(er) gheen gebreck deen den ande(re)n uuyt/
en come ende als vand(en) muere(n) in beyd(er)/
zijd(en) dair huys(en) op gestaen hebbe(n) den sloetel/
toebeh(oirende) sullen die vand(en) cap(it)le die moegen/
r(e)p(ar)e(re)n en(de) maken t(er) redelijcker hoegd(en) tot xiiii/
oft xv voeten hooge tot hue(re)n coste bij alsoe/
oick oft zij namaels die muere(n) bety(m)me(re)n/
wouden dat zij dat sullen moegen doen/
en(de) behoud(en) in dien hue(re)n oesye(n)drup gelijck/
zij dien h(ier) voirmaels gehadt hebben cor(am) zedele(re)/
cav(er)chon augusti xxiii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt