SAL7393, Akte: R°57.3-V°57.1 (104 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°57.3-V°57.1  
Act
Datum: 1499-08-27

Transcriptie

2018-12-18 door helga peeters
Want ghijsbrecht van holsbeke als man ende/
mo(m)boir lijsbetthe(n) wed(uwe) arnts wijlen mo(m)mart/
zijns wijfs geleyt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieven van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve arnts wijle(n) van blehain/
en(de) jans wijlen de vinealmont soe wair die/
gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aenden baillu van ha(n)nuyt oft zijne(n) stadthoude(r)/
Alle deselve goede behoirl(ijc) heeft doen leve(re)n/
ende den wed(uw)[en] des voirs(creven) arnts en(de) jans/
en(de) hue(r) wynnen dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n/
alh(ier) inde banck voir meye(r) ende scep(enen) van/
loeven(en) doen besceyd(en) oft zij hen d(air)tegen oppone(re)n/
woud(en) Ald(air) zij op heden als ten dage van rechte
//
dair toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat behoirlijc gebleken hadde bij resc(ri)pte/
jans dompm(ar)tin baillus van ha(n)nut tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne gewesen hebben met/
vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den op staen(e) smeyers/
ende der scepen(en) datmen den selve(n) geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht/
van zijne(n) beleide scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
augusti xxvii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt