SAL7393, Akte: R°58.3-V°58.1 (106 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°58.3-V°58.1  
Act
Datum: 1499-08-27

Transcriptie

2018-12-19 door helga peeters
Op duytscriven met twee v(er)suec br(ieven) d(er) stad van/
loeven(en) gedaen aenden meye(r) van graven oft zijne(n)
//
stadhoude(r) te bossuyt aengaen(de) den geva(n)ckenisse/
raes caberet als dienae(r) willems lepele(re) rintm(eeste)r/
van s(en)t aeghten rode aengaen(de) seke(re)n bet(er)niss(en) oft/
kue(re)n die de selve meye(r) van grave(n) den selve(n)/
rase caberet eysschen(de) was den welken de selve/
wille(m) lepele(re) als poirte(r) van loeven(en) met zijnd(er)/
poirterie(n) meynde te v(er)antw(er)den te voirde(re) want/
hij gep(er)petreert hadde tgene d(air)af hem de selve/
meye(r) den kuer eyschte wesen(de) inden dienste/
vand(en) selve(n) sijne(n) meest(er) port(er) wesen(de) d(air)af de/
meye(r) meynde duytsc(ri)ven niet behoirlijck/
gesciet te zijne gemerct dat de handelinge/
die de selve caberet voirt gekeert hadde d(air)af/
hij hem den kuer eyschte niet aen en ghinck/
noch gebuert en was om tstucke den selven/
dienste aengaen(de) mair uuyt voirgaen(de) ande(re)n/
woirden oft twiste die p(ar)tien tegen malca(n)de(re)n/
gehadt hadden niet om e(n)nighe dienst wille/
v(er)sueken(e) d(air)om tremvoy Den voirs(creven) willem(me)/
de (contra)rie sustine(re)nde gemerct dat zijn cnape/
doent gebuerde uuyt was met zijns meest(er)s/
wagen(e) en(de) p(er)den om te doen(e) als hem van/
sijne(n) meest(er) belast was en(de) ald(air) hij hem ae(n)rucht/
sijnde oft opgeloepen van zijnd(er) wed(er)p(ar)tien/
hij hem hadde moten verweren met meer/
woirden in feyte in wed(er)sijd(en) ingeleet luttel/
t(er) materien dienen(de) en(de) genoech in wed(er)sijden/
o(n)tkint den scep(enen) van loeven(en) gemaent vand(en)/
meye(r) hebbe(n) de selve sake v(er)sonden met hue(re)n/
vo(n)nisse t(er) plaetsen van dair zij uuytgescreen/
es om ald(air) voirts rechts te plegen cor(am) o(mni)b(us) scab(inis)/
in scampno augusti xxvii
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt