SAL7393, Akte: R°61.2 (108 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°61.2  
Act
Datum: 1499-09-02

Transcriptie

2018-12-19 door helga peeters
Allen den genen doen condt dat wout(er) de vos pasteybecke(r)/
woenen(de) tantwerpen ende jan der kinde(re)n woenen(de) te/
womelghem bij antw(er)pen in p(rese)ntia hebben gemechticht/
janne vander hofstadt becke(r) en(de) herma(n)ne de raet oick/
becke(r) beyde woenen(de) te loeven(en) en(de) elken besundert alsulke(n)/
vijf r(ins) g(ulden) en(de) viii stuv(er)s als gielijs van vaken hen sculdich/
es van borchtochten en(de) geleenden gelde dat zij voir he(m)/
verleet hebben et voirt alle hue(r) ande(re) jairgulden sculde(n)/
opcomi(n)gn p(ro)fijten v(er)vallen chijsen rinte(n) pachten saken q(ue)st(ien)/
en(de) gescillen hoedanich die zijn wair die gelegen zijn/
oft bevonden sullen moegen wordden voir wat gerichte(n)/
gheestelijc en(de) werlijck te verwae(re)n te manen teysschen/
opte bue(re)n ende tontfangen (et)c(etera) in mel(iori) forma Promitt(entes)/
rat(um) salvo iusto calculo cor(am) blanckart rosme(re) septe(m)br(is)/
secunda
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt