SAL7393, Akte: R°65.2 (113 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°65.2  
Act
Datum: 1499-09-03

Transcriptie

2018-12-26 door helga peeters
Allen den genen dat eerwerdige vrouwe vrouwe/
joha(n)ne vander smissen abdisse des godsh(uys) van vrouwe(n)/
percke in p(rese)ntia heeft geco(n)st(itueert) (et)c(etera) sonder e(n)nich wed(er)roepe(n)/
m(er)ten(e) laps janne van ijssche janne van udekem voirspreke/
en(de) willem(me) van leefdale aut om met rechte te/
vervolgen op des voirs(creven) m(er)tens cost alleene alsulken/
beleydt als tvoirs(creven) godsh(uys) voirtijts gedaen heeft uuyt/
crachte van scepen(en) brieven van loeven(en) totten goeden/
willems wijlen cillen acht(er)volgen(de) oick seke(re)n vo(n)nissen/
inden raide van brabant ten p(ro)fijte vand(en) selven/
godsh(uys) in dien gegeven tegen jorijse en(de) willem(me) de/
wreyse(re) met hue(re)n consorten en(de) tselve beleyt tot/
behoirlijk(er) executien te stellen en(de) de gebreken van/
dien d(air)mede opde voirs(creven) goede te verhalen Ende/
gen(er)alijck en(de) spe(ci)alijck d(air)inne en(de) des dien ae(n)cleeft/
te doene en(de) te vorde(re)n wairt dat zij telker tijt/
en(de) plaetsen selve tegewoirdich en(de) voir oegen wae(re)/
P(ro)mitt(ens) rat(um) absq(ue) calculo acht(er)volgen(de) oick den tractate/
tussche(n) m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) en(de) de wed(uwe) swreysers en(de) hue(r) (con)sorte(n)/
gemaect geloven(de) voirt m(ijn) vr(ouwe) voirs(creven) den selve(n) m(er)ten(e)/
tallen tijden sond(er) hue(re)n oft des godsh(uys) cost oft last hant/
en(de) mont te leenen het zij uuyt saken vand(en) voirs(creven)/
beleyde oft vand(en) voirs(creven) vo(n)niss(en) d(air) en(de) soe hem dat/
van noode wesen sal cor(am) rosme(re) caverchon/
septembr(is) t(er)cia
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt