SAL7393, Akte: R°67.2-V°67.1 (118 van 692)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°67.2-V°67.1  
Act
Datum: 1499-09-04

Transcriptie

2018-12-26 door helga peeters
Allen dat de voirs(creven) meest(er) lenart cottereau uts(upra)/
in p(rese)ntia heeft uuyt crachte uts(upra) gesubstit(ueert) utsup(ra)/
machiele van zurpele g(eer)de van sourse meeste(re)n barth(olomeeus)/
kyp janne van udeke(m) g(eer)de de gruyte(re) beyde voirspreke(n)/
aut uts(upra) om inden name vand(en) selve(n) henr(icken) utsup(ra)/
Geven(e) voirts de voirs(creven) meest(er) lenart uuyt crachte als/
voe(r) in desen den voirs(creven) machiele van zurpele en(de) g(eer)de/
van sourse aut volc(omelijc) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auct(oriteit) alle/
des voirs(creven) jonch(e)r henr(ick) van schoonhoven goeden jairg(ulden)/
sculd(en) baten vruchten p(ro)fijte(n) opcomi(n)g(en) en(de) v(er)vallen/
chijs(en) rinten pachten rechten van wae(n)rode met alle(n)/
toebeh(oirten) ende sijn ande(re) goed(en) te wae(n)rode te diest en(de)/
d(air) omtrint gelegen niet uuytgesteken te verwae(re)n te/
r(e)ge(re)n te manen teyssche(n) opte bue(re)n en(de) tontfanghen
//
d(air)voe(r) te panden te daigen uts(upra) Ende van hue(re)n/
ontfa(n)ge behoirlijcke quitan(cie) te geven(e) Ende voirtane/
gene(r)alijc en(de) spe(ci)alijck d(air)inne te doene en(de) te vorde(re)n/
ut(supra) Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
Nagekeken doorJos Jonckheer
ModeratorJos Jonckheer
Laatste update:: 2017-06-06 door Xavier Delacourt