SAL7393, Act: R°73.3-V°73.1 (133 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°73.3-V°73.1  
Act
Date: 1499-09-09

Transcription

2019-01-12 by helga peeters
Item pet(er) de clocke(re) al(ia)s muylart woenen(de) s(en)t jans/
gheest in p(rese)ntia heeft genomen en(de) bekint genomen/
te hebben tegen yngelb(er)de egnoy ix dach(mael) en(de) een/
boend(er) lants genoech bij een gelegen tussche(n) s(en)t jans/
geest en(de) cappe(n)dale tussche(n) de regenoete(n) ald(air) den/
selve(n) yngelb(er)de toebeh(orende) eenen t(er)mijn van ix jae(re)n/
lang due(re)nde nu t(er)tijt innegaende elx jairs d(air)enbynne(n)/
om en(de) voe(r) drie mudden loven(sch) pacht en(de) coren ald(air)/
d(air)af den yersten t(er)mijn innegaen en(de) vallen sal van/
s(en)te andries(mis)s[e] naistcomen(de) over een jair met conditien/
dat de voirs(creven) wynne de voirs(creven) lande sal moten/
wynne(n) en(de) werven op zijn getidige voe(re)n gelijc r(e)genote(n)/
boven en(de) beneden ende eens sculdich zijn de selve/
lande wel en(de) loffelijc te mesten(e) It(em) heeft voirts/
bekint de selve pet(er) genomen te hebbe(n) tegen den
//
voirs(creven) engelb(er)de seven dach(mael) beempts oft d(air)omtrent/
gelegen opde beke tussche(n) s(en)t jans geest ende/
menge eenen t(er)mijn van ix jae(re)n innegaen(de) als/
voe(r) elc dach(mael) om eene(n) rins g(ulden) te xx st(uvers) tstuck/
tsjairs d(air) af dyerste bet(alinge) innegaen sal van s(en)te/
m(er)tens(mis)s[e] naistcomen(de) over een jair quol(ibe)t ass(ecu)[t(um)]/
met cond(ici)[en] dat de wynne voirs(creven) de willege(n)/
ald(air) staende tot sijne(n) afsceyden(e) sal laten ongestrunct/
ende alle dese vorw(er)d(en) (et)c(etera) cor(am) blanck(art) zedele(re) sept(embris)/
ix
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt