SAL7393, Act: R°78.1 (141 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°78.1  
Act
Date: 1499-09-13

Transcription

2019-01-16 by helga peeters
Allen dat de eerw(er)dige he(re)n hee(re) ende meest(er)/
ad(ri)aen florentii deken hee(re) ende meest(er) jan/
de ponte h(er) gheert de thymo meest(er) pet(er) de/
thymo ende h(er) symon sampeyn canonicken der/
kercken van s(en)[te] pet(er)s te loeven(en) r(e)p(rese)nte(re)nde tgeheel/
capittel der selv(er) kercken in p(rese)ntia hebben geco(n)st(itueert)/
(et)c(etera) meeste(re)n pete(re)n van cav(er)chon prieste(r) capellaen/
der [selv(er)] kercken machiele helmich al(ia)s van doirne/
jacoppe ouderogge willem(me) van leefdale aut alle/
der voirs(creven) cap(it)len saken questien en(de) gescillen die/
tselve capittel alsnu uuytstaen(de) heeft oft nae/
maels hebben sal moegen voir alle gerichten/
geestelijck ende werlijck (et)c(etera) alle hue(r) jairguld(en)/
sculden chijse(n) rinten pachten opcom(in)gen en(de) v(er)vallen/
goede beruerlijck ende omberuerlijck hoed(anich) die zijn/
te verwae(re)n (et)c(etera) in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di]/
quoad p(re)d(i)c(tu)m m(a)g(ist)r(u)m petru(m) de cav(er)chon p(ro)mitt(entes)/
rat(um) renu(n)c(iantes) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt