SAL7393, Act: R°88.3 (158 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°88.3  
Act
Date: 1499-09-23

Transcription

2019-02-05 by helga peeters
Item den voirs(creven) janne van loeven(en) inden name/
als voe(r) sijn bleve(n) en(de) gevallen in zijn deili(n)ge/
de goede h(ier)nae bescreven ierst vier dach(mael) en(de) i(½)/
vie(re)ndeel van eene(n) dach(mael) lants uuyt en(de) vanden/
voirs(creven) stucke lants houden(de) ix dach(mael) te weten(e) die/
vier dach(mael) en(de) i(½) vie(re)ndeel die gelege(n) zijn tussche(n)/
de twee dach(mael) en(de) ii(½) vie(re)ndelen lants die der voirs(creven)/
cecilie(n) uuyte(n) selven geheelen stucke in deilingen/
gevallen zijn in deen sijde ende tussche(n) de twee/
dach(mael) lants die lijsbette(n) liebr(echts) voirs(creven) uute(n) selven/
geheele(n) stucke in deylinge(n) gevalle(n) zijn in dand(er) zijde/
sub iu(r)e p(ri)[us] t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] It(em) noch xiiii(½) st(uvers) erff(elijc) ute(n) vijf pet(er)s erff(elijc)/
voirs(creven) uts(upra) hanc quoq(ue) et sat(is) p(ro)ut cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt