SAL7393, Act: R°89.1 (161 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°89.1  
Act
Date: 1499-09-24

Transcription

2019-02-05 by helga peeters
Want arndt de brieve(re) als p(ro)cur(eur) vander weduwen/
walteri wijle(n) braken geleyt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van/
loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de) erve joh(ann)is/
bercx soe wair dit gelegen zijn hem met br(ieven) van/
des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van arsschot oft zijne(n)/
stadthoude(r) te langdorp alle de selve goede behoirlijck/
heeft doen leve(re)n ende den selve(n) joh(ann)ese bercx dach van/
rechte te (com)p(ar)e(re)n al(hier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) doen besceyden oft hij hem d(air)tegen hadde/
willen oppone(re)n Ald(air) hij op heden als ten daighe/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es/
noch niema(n)t van sijne(n) wegen den voirs(creven) geleidden/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae/
dat hen behoirlijck gebleken heeft bij rappoirte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de /
wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den/
selven geleidden vande(n) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van sijne(n) beleidde scepen(en) brieve en(de) leveri(n)ge/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen(e) es in scampno/
septembr(is) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt