SAL7393, Act: R°89.2-V°89.1 (162 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°89.2-V°89.1  
Act
Date: 1499-09-24

Transcription

2019-02-05 by helga peeters
Want willem van baussele als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden beyde/
have en(de) erve gheerts de ratte geh(eten) de wale ende/
m(ar)grieten vand(en) meertshoven sijns wijfs soe wair/
die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stadt gescr(even)/
aenden meye(r) van libbeke oft zijne(n) stadhoude(r) alle/
de selve goede [en(de)] besund(er)t alsulken alsulk(en) scape als/
de selve gehuyssche(n) ald(air) hadden behoerlijc heeft doen/
leve(re)n ende den voirs(creven) gehuyssche(n) lambrechte van/
daelhem geheeten swert le(m)meken pete(re)n briede(re)
//
en(de) janne va(n)den he(re)ndale lare dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) doen besceyden oft zij hen d(air)tegen/
hadden willn oppone(re)n Aldair zij op heden als/
ten daige van rechte d(air)toe dienen(de) niet ge(com)p(ar)eert/
en zijn noch niema(n)t van hue(ren) wegen ende/
b(er)narde de vadde(re) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) geleidden/
comp(ar)e(re)nde ende trecht voirts v(er)sueken(de) soe/
v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exployt/
gesciet te zijne gewesen hebben met vo(n)nisse wair/
de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en (com)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen/
den selven geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden/
soude inde macht van sijne(n) beleide scepen(en) br(ieven)/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es in scampno septembr(is) xxiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt