SAL7393, Act: R°99.2 (184 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°99.2  
Act
Date: 1499-10-05

Transcription

2019-02-17 by helga peeters
Item de voirs(creven) jan naeps heeft bekint mits/
desen br(ieven) vand(en) guedinge(n) gedaen der voirs(creven) m(ar)grieten/
vand(en) voirs(creven) erven bij wijle(n) lod(ewijck) lesens en(de) katlijne(n)/
bedlijcx sijnd(er) huysvr(ouwe) ov(er) te hebben(e) en(de) geloeft die/
opdats behoefde ende hij de selve m(ar)griete namaels/
praemde t(er) causen vanden wairscape en(de) genoech/
doen voirs(creven) dat hij voirts om huer wairscap te/
sueken(e) die sal doen en(de) te baten laten comen om/
huer recht in dien oick te vorde(re)n cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt