SAL7393, Act: V°101.2 (189 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°101.2  
Act
Date: 1499-10-07

Transcription

2019-02-19 by helga peeters
Allen den genen doen condt dat meest(er) ghijsbrecht/
hessels voir hem selven en(de) als man en(de) mo(m)boir/
machteld(en) van sinte marie(n) b(er)ge sijns wijfs jan/
rogge vincent de coste(re) en(de) lod(ewijck) de voeght voir/
hen selve(n) en(de) oick als ma(n)ne(n) en(de) mo(m)boren van/
barbele(n) lijsb(etten) en(de) katlijne(n) van sinte marie(n) berge/
hue(re)n w(er)dynnen in p(rese)ntia hebben(de) geconstit(ueert) (et)c(etera)/
willem(me) van leefd(ale) henr(icke) van ravescote he(re)n /
giel(ise) de mu(n)te(re) prieste(r) en(de) jacoppe wittema(n)/
ende oic alle de selve (con)stituen(ten) voirs(creven) behalven/
lod(ewijcke) de voeght aut alle hue(r) saken te v(er)wae(re)n/
in mel(iori) forma Promitt(entes) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt