SAL7393, Act: V°104.4-R°105.1 (199 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°104.4-R°105.1  
Act
Date: 1499-10-10

Transcription

2019-02-28 by helga peeters
Item noch t(er) meerd(er) sekerh(eit) vand(en) betalingen der/
hondert rins gulden(en) vand(en) yersten t(er)mijne vand(en)
//
voirs(creven) hondert ende xxxi rins gulden(en) heeft de voirs(creven)/
wed(uw)[e] soe bij crachte vanden testame(n)te en(de) uut(er)sten wille des/
voirs(creven) [wile(n) anth(onis) huers ma(n)s d(air)mede hij der selver sijnder huysvrouwe(n)] volcomen macht gegeven heeft over alle zijn/
goede have en(de) erve die te v(er)coepen te v(er)ande(re)n te belaste(n)/
(et)c(etera) gelijc dat inden instrume(n)te d(air) af gemaict zijnde/
int jair xiiii[c] xcvi xxiiii septe(m)br(is) d(aer) notar(is) af was/
h(er) willem vanden boeg(ar)de prieste(r) openbairlijc bleeck/
soe and(er)ssins getransporteert ende ov(er)gegeven ende mits/
desen transporteert ende gheeft over den voirs(creven) ja(n)ne/
vanden dale alsulken xii crone(n) erffelijck(er) rinten als/
zij jairlijcx heeft en(de) heffen(de) es opde stadt van thiene(n)/
vand(en) xxii croene(n) erffelijck begrepen inde brieven/
der stadt van thienen d(air) af gemaict zijnde d(air) af dand(er)/
thien croenen soe zij seyde gelost ende afgequeten/
zijn maken(de) den selve(n) janne mechtich hem gheven(de)/
volcomen macht p(ro)cu(r)atie en(de) aucto(r)iteyt de selve rinten/
te manen teysschen opte bue(r)en en(de) tontfangen d(air) voe(r) te pand(en)/
te dagen te beleid(en) rastame(n)te te doen leggen die [en(de) alle q(ue)stie(n) d(air)uuyt rijsen(de)] die met/
rechte texeque(re)n en(de) te v(er)volgen te bedingen te wynnen/
te v(er)liesen en(de) quitan(cie) van zijne(n) ontfange te geven(e) /
soe v(er)re inde betalinge der voirs(creven) hondert rins g(ulden) vand(en)/
yersten t(er)mijne gebreck viele ende and(er)s niet Ende/
tot des(er) meyni(n)gen sullen den voirs(creven) erfbrief der voirs(creven) /
erfrinten en(de) oick tvoirs(creven) testame(n)t al(hier) ond(er) wet bliven/
tot beyd(er) selv(er) p(ar)tien behoef en(de) de voirs(creven) betalinghe/
vand(en) hond(er)t rins guld(en) voldaen zijnde sal dit tege(n)wordich/
transport en(de) p(ro)cu(r)atie machteloes doot en(de) te nyeute/
zijn en(de) gea(n)nichileert wordden en(de) der voirs(creven) wed(uw)[en]/
hue(re)n erfbrief en(de) instrume(n)t van testame(n)te voirs(creven) ger(e)sti/
tueert ende oft de selve wed(uw)[e] bynne(n) middelen tijde/
der selv(er) brieven en(de) instrume(n)te van testame(n)te te doen/
hadde soe salmen huer die laten volgen op goede/
cautie van die wed(er) al(hier) ombelast inne te bringen/
et t(antu)m cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt