SAL7393, Act: V°107.4-R°108.1 (206 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°107.4-R°108.1  
Act
Date: 1499-10-17

Transcription

2019-02-28 by helga peeters
Item willem van bruessele molde(r) heeft ontsedt op/
eene(n) borge te daige en(de) te rechte te comen alsulke/
zijn haeffel(ijcke) goede en(de) huysraidt als arndt crol heeft/
doen besetten bynnen sijne(n) huyse gelegen inde(n) wieri(n)ck/
dwelc wille(m) in hueri(n)gen besit inde est fideiussor eius/
gr[e]gorius de bruxella eius (con)sangwuens que(m) ip(s)e/

//
will(el)m(us) exinde p(ro)misit relevare indempem/
cor(am) borch roesme(re) octobris decima sexta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt