SAL7393, Act: V°116.3-R°117.1 (216 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°116.3-R°117.1  
Act
Date: 1499-10-21

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Item al es tvoirs(creven) bekyn aldus sympelijck gesciet/
t(er) manissen te betalen(e) soe es dat nochtan gesciet/
te dier meyni(n)gen en(de) op alsulken vuege en(de) (con)ditie/
want de voirs(creven) jasp(er) bocstuyn op ghiste(re)n v(er)cregen/
en(de) gecocht heeft tegen den voirs(creven) ja(n)ne vanden/
hornicke vier r(ins)g(ulden) erffel(ijck) t(er) quiti(n)gen den pe(n)ni(n)ck/
xviii aen ende op een huys en(de) hoff metten toebeh(oirten)/
desselfs jans gelegen te mechele(n) inde scepstrate/
d(air) af de gued(ingen) op ghiste(re)n gepass(eer)[t] wert voir/
wet van mechelen soe v(er)re de selve jasp(er)/
namaels gebrec bevonde inde voirs(creven) guedinge/
oft dat tvoirs(creven) huys ende hoff metten toebeh(oirten)/
voe(r) de selve rinte v(er)obligeert als voe(r) namaels/
bevonden wordde d(air) voe(r) niet goetgenoech zijnde
//
dat de selve jasp(er) oft zijn nac(omelinge) in dien gevalle/
tselve gebreck sullen moegen v(er)halen mette(n)/
voirs(creven) bekynnebr(ieven) aen en(de) op vijf boende(re)n lants/
gelegen in div(er)sen stucken inde p(ro)chie van boert/
meerbeke den voirs(creven) ja(n)ne vand(en) hornicke toebeh(oirende)/
consente(re)nde te dien ynde de selve jan dat de/
voirs(creven) jaspar hem sal moege(n) doen leyden t(er) stont/
totten selven vijf boende(re)n lants voirs(creven) om tvoirs(creven)/
gebreck opdat e(n)nich namaels bevond(en) w(er)de/
ind(er) manie(re)n voirs(creven) metten selve(n) beleyde ae(n)de/
selve vijf boende(re)n lants voirs(creven) met coste en(de)/
co(m)me(r) te v(er)halen(e) ende and(er)s niet noch niet/
voirde(r) Ende de selve rinte gelost en(de) afgeq(ue)ten/
zijnde sal dit voirs(creven) bekyn metten beleide/
d(air) uuyt gespruyt te nyeute gedaen en(de) gea(n)nichileert/
wordden cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt