SAL7393, Act: V°117.3 (218 of 691)
Search Act
previous | next
Act V°117.3  
Act
Date: 1499-10-22

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Item gheert vand(en) bossche heeft geloeft janne/
busscop xxvii(½) stuv(er)s bynne(n) eend(er) maent naistc(omende)/
te bet(alen) tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] met (con)ditien in alsoe verre/
hij den selven t(er)mijn laet ov(er)gaen sonder bet(alen) dat/
jan sal moegen gaen panden ten huyse desselfs/
g(heer)ts en(de) die v(er)coepen sonder voird(er) rechtvorderi(n)ge/
te deven sueken cor(am) buets(ele) burg(imagistr)[o] octobr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt