SAL7393, Act: V°131.2-R°132.1 (243 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°131.2-R°132.1  
Act
Date: 1499-11-05

Transcription

2019-04-06 by helga peeters
Nae dien jan diericx als poirte(r) van des(er) stadt hadde /
doen afscriven aenden meye(r) en(de) scepen(en) van vorslair/
alsulken v(er)volgh van rechte als jan de wolf ald(air)/
hadde doen doen voe(r) seke(re) erfrinten die hij op/
seke(re) desselfs poirt(er)s erfgoede heffen(de) was es/
en(de) den selve(n) janne de wolf dach van rechte /
alh(ier) heeft doen beteeken(en) tot seke(re)n voirleden(en)/
dage tot op heden geco(n)tinueert dair de selve poirte(r)/
niet gecomp(ar)eert en es laur(eys) de wolf sone ende/
als p(ro)cur(eur) sijns vaders comp(ar)e(re)nde hem te rechte heeft/
gep(rese)nteert en(de) de (con)tu(m)acie des voirs(creven) poirte(r)s niet/
comp(ar)e(re)nde geaccuseert en(de) alsoe voirts versocht/
tremvoy vand(er) saken t(er) plaetssen van vorslair d(air)/
zijn vader zijn recht bego(n)nen en(de) geintenteert hadde
//
soe hebben de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
gewesen met vo(n)nisse geliefde den p(ro)cur(eur) voirs(creven) zijn/
p(rese)ntatie te doen teken(en) dat hij dat doen mochte/
ende hadde hij voird(er) gebreck dat hij dat volghde/
aenden borg(er)meest(er) in scampno cor(am) o(mn)ib(us) dempto hubr(echts)/
nove(m)br(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt