SAL7393, Act: V°134.2-R°135.1 (248 of 692)
Search Act
previous | next
Act V°134.2-R°135.1  
Act
Date: 1499-11-08

Transcription

2019-04-01 by helga peeters
Allen den genen (et)c(etera) borg(er)meeste(re)n scepen(en) ende/
raid der stadt van loeven(en) saluyt doen condt/
ende te weten(e) dat opten dach van heden datu(m)/
van desen voir ons comen zijn in prope(re)n p(er)sone(n)/
henr(ick) van haren ende m(ar)griete rassijns sijn wijf/
onse ingeseten(en) poirters en(de) hebben gekint en(de) gelijt/
dat zij mits tgene dat zij voirtijden van janne/
van zellicke en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] van dien sijnd(er) huysvr(ouwe)/
gehadt hebben en(de) ande(re)n reden(en) hen d(air) toe porren(de)/
bliven willen en(de) selen uut den sterfhuyse vand(en)/
selven janne en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] man en(de) wijff/
ov(er)mits den welken de selve henr(ick) van haren/
en(de) m(ar)griete zijn wijff ger(e)nu(n)cieert en(de) v(er)tegen/
hebben en(de) mits desen renu(n)cie(re)n en(de) v(er)thijen met/
wettig(er) verthieniss(en) op tvoirs(creven) sterfhuys en(de) tgene/
dat hen d(air)af e(n)nichssins soude moegen toecomen/
in e(n)nig(er) manie(re)n gelovende d(air) om den ande(re)n/
erfgenamen vand(en) selven sterfhuyse d(air)af nu(m)m(er)meer/
naemaels yet meer te heysschen(e) te doen oft te/
laten heysschen bij hen selven oft bij yema(n)de and(er)s/
in e(n)nig(er) vuegen oft manie(re)n behalven alleen(e)/
vand(en) poente(n) h(ier)nae bescr(even) d(air) af en(de) van elken/
van dien de selve henr(icke) ende m(ar)griete sijn/
huysvr(ouwe) hue(r) actie ende recht hen r(e)s(er)ve(re)n van
//
desen te weten(e) yerst van lx rinsgulden(en) eens die/
de moeder der voirs(creven) m(ar)grieten rassijns geleent/
heeft jouffr(ouwe) katlijne(n) van dyon It(em) van dertich/
r(ins)guld(en) eens die den voirs(creven) henr(icke) van haren en(de)/
m(ar)grieten sijnd(er) huysvr(ouwe) comen t(er) cause(n) vand(en) huyse(n)/
staen(de) te zellicke leen wesen(de) Item van zesse r(ins)g(ulden)/
eens bijd(en) voirs(creven) henr(icke) geleent en(de) v(er)leet te halle/
voir dbescudden vand(en) goeden ende oick van al/
sulken leengoed(en) d(air)inne de voirs(creven) m(ar)griete rassijns/
stekende es oft toecomen mach zijn des torconden/
(et)c(etera) nove(m)br(is) viii[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt