SAL7393, Act: V°143.1 (259 of 693)
Search Act
previous | next
Act V°143.1  
Act
Date: 1499-11-14

Transcription

2019-04-08 by helga peeters
Want jan van balen als p(ro)cur(eur) he(re)n jans de mol/
ridders ende als man en(de) mo(m)boir vrouwe(n) (christ)inen/
wijle(n) vand(en) borchoven wed(uw)[e] he(re)n jans [augustijns] wijle(n) vand(en)/
borchoven ridders geleydt zijnde nae des(er) stadt recht/
voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van scep(enen) br(ieven)/
van loeven(en) tot allen den goeden beyde have en(de)/
erve willems wijlen cillen en(de) jouffr(ouwe) marie(n) van/
langele wed(uwe) des voirs(creven) wijle(n) willems soe wair/
die gelegen zijn hem met open(en) brieven van des(er)/
stadt gescreven ae(n)d(en) meye(r) va(n) ned(er)linthe(r) [oft zijne(n) stadhoude(r)] alle de deselve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende der voirs(creven)/
wed(uw)[en] hue(re)n kinde(re)n en(de) erfgenamen dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) en(de) van loeven(en)/
oft zij hen d(air) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air)/
zij op heden als ten dage van rechte d(air)toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en zijn den voirs(creven) geleidden (com)p(ar)e(re)nde/
en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en)/
van loeven(en) t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirl(ijck)/
gebleken heeft bij rappoirte jans driedoens des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exployt gesciet te zijne gewesen/
hebben met vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven)/
geleydden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven geleidden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijnen/
beleide scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen Alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen is in scampno nove(m)br(is)/
xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt